World of Metin

Actele Parlamentului in Romania

Go down

Actele Parlamentului in Romania

Post by Ghioala Andrada on Fri Feb 17, 2012 1:24 pm

In general, constitutiile nu-si propun sa defineasca institutia parlamentara, preocupându-se îndeosebi de modul cum este organizata si cum functioneaza ca autoritate a statului.

Conform art. 61, alin. 1 din Constitutie “ Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tarii”.

În complexul sistem de autoritati statale, Parlamentul se înfatiseaza într- o contrapondere fata de Guvern, constituind totodata si autoritatea de directivare si control asupra activitatii executive.

Asadar, Parlamentul este institutia juridica si politica formata din una sau doua adunari ori “CAMERE”,fiecare compusa dintr-un numar diferit de membri (deputati, senatori ),care se bucura de anumite imunitati, având drept de control asupra autoritatilor executive si fiind unica autoritate legislativa din stat.

Parlamentele contemporane sunt formate fie dintr-o singura Camera , fie din doua Camere. Cele formate dintr-o singura Camera sunt Parlamente cu structura camerala, cele formate din doua Camere sunt Parlamente cu structura bicamerala.

În general, structura Parlamentului este determinata de sistemul de stat; astfel într-un stat federal este obligatorie existenta în cadrul Parlamentului si a unei Camere care sa apere si sa reglementeze interesele statelor membre, pe când cealalta Camera e formata din reprezentantii statului federal. Sunt însa si state unitare care au Parlamente bicamerale, de exemplu: Italia, Belgia,Spania,Japonia,Marea Britanie,Romania.

In Romania potrivit art.61 alin.2 din Constitutie,Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat. Parlamentul poate adopta acte cu caracter juridic si acte cu caracter exclusiv politic.

SECTIUNEA 1 LEGILE

Potrivit art.67 din Constitutie,Camera Deputatilor si Senatul adopta legi, hotarâri si motiuni, art.73 alin.1 stipulând ca Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.

Este necesara prezentarea conceptului de ,,lege”. Acest termen este folosit în doua acceptiuni si anume :în sens larg ( lato senso) se are în vedere orice act normativ si în sens restrâns (stricto senso), se are în vedere actul juridic al organului legiuitor. Delimitarea este necesara în vederea ierarhizarii izvoarelor de drept a explicarii suprematiei legii si argumentarii acesteia. De obicei, în denumirea legii se are în vedere continutul actului normativ si procedura de adoptare. Au fost date diverse definitii termenului ,,lege”, majoritatea autorilor surprinzând criteriul formal si mai putin pe cel formal ( continutul normativ al legii).

O definitie care reuseste sa acopere si sa raspunda necesitatilor determinate atât de criteriul material cât si de cel formal, este formata de prof. I. Muraru.

Autorul precizeaza ca legea este „actul juridic al Parlamentului, elaborat în conformitate cu Constitutia si potrivit unei proceduri prestabilite si care exprimând vointa si interesele poporului, reglementeaza relatiile sociale cele mai generale si importante”.1

Legea este în exclusivitate emanatia unicului organ legiuitor, conform cu dispozitiile constitutionale si elaborata dupa o procedura prestabilita chiar prin legea fundamentala.

Parlamentul adopta legea în vederea reglementarii celor mai importante relatii sociale, de aici rezultând faptul ca nu toate relatiile sociale vor fi reglementate de lege, ramânând astfel ca relatiile sociale de mai mica importanta sa fie reglementate prin acte normative subordonate legii

( hotarâri, ordine)2.

CLASIFICAREA LEGILOR

Majoritatea sistemelor de drept clasifica legile în constitutionale, organice si ordinare

Astfel, Constitutia franceza din 1958 a dispus ca anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice, iar procedura de elaborare a acestora

difera de a legilor ordinare.

Conform dispozitiilor art. 73, pct. 2 din Constitutie, legile constitutionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.

Legile organice reglementeaza anumite domenii prevazute de Constitutie în mod limitativ. Ele se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere parlamentare ( majoritatea absoluta).

Astfel prin lege organica se reglementeaza:

a)sistemul electoral, organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente;

b)organizarea, functionarea si finantarea partidelor politice;

c)statutul deputatilor si al senatorilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora;

d)organizarea si desfasurarea referendumului;

e)organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a tarii;

f)regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi;

g)regimul starii de asediu si al starii de urgenta;

h)infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora;

i)acordarea amnistiei sau a gratierii colective;

j)statutul functionarilor publici;

k)contenciosul administrativ;

l)organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii,a instantelor judecatoresti ,a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;

m)regimul juridic general al proprietatii si al mostenirii;

n)organizarea generala a învatamântului ;

o)organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;

p)regimul general privind raporturile de munca, sindicatele,patronatele,precum si protectia sociala;

q)statutul minoritatilor nationale în România;

r)regimul general al cultelor;

s)celelalte domenii pentru care în Constitutie se prevede adoptarea de legi organice.

Relatiile sociale de importanta deosebita cad în reglementarea legilor organice,cele care se refera,de exemplu, la: asigurarea garantiilor executarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor,asigurarea pluralismului politic, apararea sigurantei nationale si întarirea suveranitatii statului, asigurarea ordinei interne,a legalitatii,raspunderea tuturor structurilor, a autoritatilor administrative si a functionarilor acestora, protectia proprietatii, etc
avatar
Ghioala Andrada
Global Mod
Global Mod

Posts : 730
Reputation : 5
Join date : 19/01/2012
Age : 20
Location : Hunedoara

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum